» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 4/2018/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 15272.62 KB
2) Zaproszenie do składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 54.21 KB
3) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 612.5 KB
4) Informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 75.85 KB
5) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Typ: PDF, Rozmiar: 47.08 KB
6) Informacja o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 175.79 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – VIII części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Symbol: 2/2017/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 3167.88 KB
2) Zaproszenie do składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 52.89 KB
3) Załączniki do SIWZ - wersja pdf Typ: PDF, Rozmiar: 894.36 KB
4) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 726.5 KB
5) Informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 139.61 KB
6) Informacja o wyborzez oferty najkorzystniejszej Typ: PDF, Rozmiar: 336.11 KB
7) Informacja o nieudzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 34.05 KB
8) Informacja o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 38.54 KB
9) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej po dokonaniu korekty Typ: PDF, Rozmiar: 64.15 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – II części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 3/2018/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 15088.99 KB
2) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 617.5 KB
3) Zaproszenie do składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 244.12 KB
4) Informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 547.04 KB
5) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Typ: PDF, Rozmiar: 48.75 KB
6) Informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 35.49 KB
7) Informacja o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 36.38 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – III części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 2/2018/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 15417.44 KB
2) Zaproszenie do składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 246.48 KB
3) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 625.5 KB
4) Informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 111.68 KB
5) Informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 383.13 KB
6) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Typ: PDF, Rozmiar: 248.09 KB
7) Informacja o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 33.16 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – VI części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Symbol: 3/2017/ZP

Załączniki:
1) Zaproszenie do składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 52.7 KB
2) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 653.5 KB
3) Załączniki do SIWZ - wersja pdf Typ: PDF, Rozmiar: 691.79 KB
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 15967.39 KB
5) Informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 120.32 KB
6) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Typ: PDF, Rozmiar: 97.08 KB
7) Informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 33.86 KB
8) Informacja o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 38.17 KB
9) Rozwiązanie umowy Typ: PDF, Rozmiar: 78.81 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – II części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 1/2018/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 14862.2 KB
2) Zaproszenie do składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 243.34 KB
3) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 618 KB
4) Załączniki do SIWZ - wersja pdf Typ: PDF, Rozmiar: 817.72 KB
5) Informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 389.13 KB
6) Informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 384.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – II części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 5/2017/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 14879.69 KB
2) Zaproszenie do składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 243.65 KB
3) Załączniki do SIWZ - wersja pdf Typ: PDF, Rozmiar: 817.72 KB
4) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 618 KB
5) Informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 503.41 KB
6) Informacja o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 368.82 KB
7) Sprostowanie do informacji o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 282.89 KB
8) Sprostowanie Typ: PDF, Rozmiar: 276.03 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – III części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 4/2017/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 15169.7 KB
2) Zaproszenie do składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 237.61 KB
3) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 627 KB
4) Załączniki do SIWZ - wersja pdf Typ: PDF, Rozmiar: 832.76 KB
5) Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 63.38 KB
6) Informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 110.08 KB
7) Informacja o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 55.34 KB
8) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Typ: PDF, Rozmiar: 50.52 KB
9) Informacja o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 185.23 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – IX części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Symbol: 1/2017/ZP

Załączniki:
1) Zaproszenie do składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 54.95 KB
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 3205.78 KB
3) Załączniki do SIWZ - wersja pdf Typ: PDF, Rozmiar: 905.72 KB
4) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 733.5 KB
5) Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 87.21 KB
6) Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 144.42 KB
7) Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.06.2017 r. Typ: PDF, Rozmiar: 149.78 KB
8) Informacja o nieudzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 28.63 KB
9) Informacja o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 103.86 KB
10) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Typ: PDF, Rozmiar: 36.32 KB
11) Załącznik do Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej Typ: PDF, Rozmiar: 29.15 KB
12) Informacja o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 34.22 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-03

WIĘCEJ »
POWRÓT