» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 4/2018/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Zaproszenie do składania ofert
3) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
4) Informacja z otwarcia ofert
5) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
6) Informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – VIII części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Symbol: 2/2017/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Zaproszenie do składania ofert
3) Załączniki do SIWZ - wersja pdf
4) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
5) Informacja z otwarcia ofert
6) Informacja o wyborzez oferty najkorzystniejszej
7) Informacja o nieudzieleniu zamówienia
8) Informacja o udzieleniu zamówienia
9) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej po dokonaniu korekty

Data wprowadzenia: 2018-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – II części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 3/2018/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
3) Zaproszenie do składania ofert
4) Informacja z otwarcia ofert
5) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
6) Informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania
7) Informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – III części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 2/2018/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Zaproszenie do składania ofert
3) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
4) Informacja z otwarcia ofert
5) Informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania
6) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
7) Informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – VI części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Symbol: 3/2017/ZP

Załączniki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
3) Załączniki do SIWZ - wersja pdf
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
5) Informacja z otwarcia ofert
6) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
7) Informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania
8) Informacja o udzieleniu zamówienia
9) Rozwiązanie umowy

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – II części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 1/2018/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Zaproszenie do składania ofert
3) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
4) Załączniki do SIWZ - wersja pdf
5) Informacja z otwarcia ofert
6) Informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2018-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – II części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 5/2017/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Zaproszenie do składania ofert
3) Załączniki do SIWZ - wersja pdf
4) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
5) Informacja z otwarcia ofert
6) Informacja o unieważnieniu postępowania
7) Sprostowanie do informacji o unieważnieniu postępowania
8) Sprostowanie

Data wprowadzenia: 2018-01-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – III części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Symbol: 4/2017/ZP

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Zaproszenie do składania ofert
3) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
4) Załączniki do SIWZ - wersja pdf
5) Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
6) Informacja z otwarcia ofert
7) Informacja o unieważnieniu postępowania
8) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
9) Informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Od bierności do aktywności” – IX części dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Symbol: 1/2017/ZP

Załączniki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załączniki do SIWZ - wersja pdf
4) Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
5) Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
6) Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2
7) Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.06.2017 r.
8) Informacja o nieudzieleniu zamówienia
9) Informacja o unieważnieniu postępowania
10) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
11) Załącznik do Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
12) Informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-07-03

WIĘCEJ »